Full koll inför 2021: Allt du behöver veta om de nya stöden – och hur du söker dem

Coronakrisen
Tom Turula, 11 November

Äntligen kan enskilda näringsidkare söka stöd —för perioden mars-juli 2020.

Som respons till en andra coronavåg har regeringen gått in med ett nytt stödpaket. De är främst existerande stöd som utökas. Det här behöver ni veta om åtgärderna — för att vara rustade inför 2021.

Här går vi igenom:

 • De nya stöden som har aviserats av regeringen måndagen 9 november, inklusive förlängt permitteringsstöd och omställningsstöd
 • Äntligen stöd till enskilda näringsidkare!
 • Detaljer kring omfattning av stöden och hur man kan ansöka

I måndags kom regeringens väntade besked: nya stöd kommer att klubbas igenom för att lindra effekterna av den tilltagande smittspridningen samt nya restriktioner och rekommendationer. Enligt finansminister Magdalena Andersson har 100 000 personer förlorat sina jobb på grund av coronakrisen — och det är fortsatt kämpigt för företagen. “Många företag är hårt sargade efter att ha haft många tuffa månader,” sa ministern vid en pressträff.

Det nya stödpaketet innebär att många existerande stöd kommer att förlängas. Syftet är att ge mer andrum framför allt till krisande branscher, och motverka en våg av varsel under nästa år. De förlängda stöden omfattar sammanlagt 15 miljarder kronor i nästa års budget.

SEB:s företagarekonom Americo Fernández uppmanar företagare att hålla sig uppdaterade. “Även om krisens öga skulle ha passerat för ert företag, så är det viktigt att kunna ta del av det man kan ta del av. Gör en checklista och skaffa dig all information du behöver.“

För att hjälpa er på vägen, har vi sammanfattat de stöd som aviserades i veckan.

Innan vi dyker in i detaljerna — här är 20 sekunders versionen:

 • Permitteringsstöd förlängt till juni 2021 (Tillväxtverket)
 • Tredje rundan av omställningsstöd införs för perioden augusti-oktober (Skatteverket)
 • Två separata omgångar av omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare (Boverket)
  • Mars-Juli
  • Augusti-Oktober
 • Förlängt anstånd med skatter till 2022 (Skatteverket)
 • Förlängda förmåner gällande a-kassa & vilande företag

1. Omställningsstödet förlängs igen

Omställningsstödet har varit det största stödet som ger direkt ersättning för intäktsförluster. Den första rundan omfattade 39 miljarder kronor för perioden mars-april. Bara omkring en tiondel betalades ut i första omgången. Nu förlänger regeringen alltså stödet en andra gång för att även innefatta augusti-oktober.

Ansökningarna för stödet för maj-juli är ännu öppna månaden ut. Stödet ger företag som tappat minst 50 procent av intäkterna (förutom maj 2020) ersättning för 75 procent av de fasta kostnaderna. Americo Fernández har tidigare noterat att stödet som det är utformat utesluter t.ex. kunskapsintensiva och nystartade bolag.

För den förlängda stödperioden augusti-december gäller följande baskriterier:

 • Augusti till oktober: företag ska ha haft omsättningstapp på minst 40 procent
 • November-december: tappet ska ha varit minst 30 procent. Det är samma nivå som krävdes för perioden mars-april.

Vart söker man stödet: Skatteverkets e-tjänst

Träder i kraft: Väntas träda i kraft inom någon vecka. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.

Kan jag söka annat omställningsstöd just nu? Ja, omställningsstöd för maj-juli går att söka fram till 30 november via Skatteverket.

LÄS MER: Allt du behöver veta om förlängt omställningsstöd (maj-juli)

Kriterier: vilka företag omfattas av stödet? Bolag som tappat minst 30-50 procent av nettoomsättningen jämfört med motsvarande period 2019 (beroende på stödperiod).

Samtliga företagsformer som bedriver näringsverksamhet i Sverige omfattas av omställningsstödet. Stödet är också oberoende av bransch.

Maxbelopp per företag (aug-okt): 30 miljoner kronor (att jämföra med 225 miljoner för sommarens pågående stödomgång).

Skatteverket skriver: “Stödet liknar till stor del det omställningsstöd som gick att söka för mars-april 2020, men förutsättningarna för att få stödet skiljer sig något. Nu krävs bland annat en större minskning i nettoomsättningen för att kunna få stöd.”

Kommentar från näringslivet: Mats Hedenström, vd på Svensk Handel, menar att kraven på omsättningstapp är för höga. Inledningsvis krävdes ett tapp på 30 procent, men den nivån har höjts till 50 procent från juni och framåt. ”Ska vi verkligen rädda jobb och företag måste vi snarare gå ner mot 30, kanske 20 procents omsättningstapp,” säger han till Di.

2. Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare (och många saker att hålla koll på)

Nu i veckan, den 10 november har så äntligen det efterlängtade stödet för enskilda företagare trätt i kraft. Medan många europeiska länder har med direkta bidrag hållit enskilda firmor (och sektorer) flytande, har det länge varit mer knapert för svenska företagare.

LÄS MER: Var tredje företag riskerar konkurs i år - Capcitos enkät

Det nya omsättningsbaserade stödet ersätter enskilda företagare — vilket kan innefatta allt från frilansande skribenter till IT-konsulter — som tappat minst 50 procent av nettoomsättningen under stödperioden med emot 70-75 procent av omsättningstappet under mars-oktober.

I samband med måndagens stödpaket har det initiala stödet nu utökats till att även gälla augusti-oktober.

Vilka kommer att omfattas av dessa stöd?

Enligt Statistiska centralbyrån, finns det omkring 600 000 aktiva enskilda näringsidkare i Sverige med en genomsnittlig nettoomsättning på 390 000 kronor. Ungefär 100 000 av dessa fanns inom de branscher som påverkats hårt, som exempelvis konstnärlig och kulturell verksamhet och konsumenttjänster som hår-, skönhets- och kroppsvård.

“Länsstyrelserna förväntar sig ett stort antal ärenden och kommer att prioritera dessa högt,” säger Kristi Ahlstrand vid Länsstyrelsen för Östergötland i ett pressmeddelande.

Runda 1 - tre separata ansökningsperioder

Omsättningsstöd för enskild firma kan lämnas för perioderna mars och april 2020, maj 2020 och juni och juli 2020 (samma som för omställningsstödet). Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens så kallade referensperiod.

För att stöd ska beviljas för...

 • Mars och april 2020 krävs att den enskilda näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden. Det vill säga ett tapp på 30 procent.
  Max stödbelopp: 48 000 kronor
 • Maj 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 60 procent
  Max stödbelopp: 24 000 kronor
 • Juni och juli 2020 krävs att nettoomsättningen understeg 50 procent
  Max stödbelopp: 48 000 kronor

Stöd beviljas för 75 procent av det faktiska omsättningstappet.

Runda 2 - en förlängd ansökningsperiod (**sänkta kriterier som följd av Regeringens pressmeddelande 27 november)**

 • För att beviljas stöd för augusti-oktober krävs att nettoomsättningen har minskat med mer än 40 procent jämfört med referensperioden.
  Max stödbelopp: 72 000 kronor (dvs. 24 000 per månad)
 • November-december: tappet ska ha varit minst 30 procent.

Stöd beviljas för 70 procent av det faktiska omsättningstappet

Vart söker man stödet?
Boverket - skapa en profil och skicka in en ansökan via Mina Sidor.

Stödet handläggs av sju olika regionala länsstyrelser, som också ansvarar för all information, samt uppföljning av stödet.

Ansökan inne senast:

 • Stödperiod 1: 31 januari 2021
 • Förlängd stödperiod: inte klart

Vem kan beviljas stödet? Enskilda näringsidkare som tappat minst 30-50 procent av omsättningen jämfört med motsvarande period 2019, beroende på stödperiod.

Minimikriterier:

 • Omsättningen måste ha överstigit 180 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades 2019
 • Man måste kunna visa upp en referensperiod från 2019
 • Näringsverksamheten bedrivs i Sverige och den enskilda näringsidkaren bör vara godkänd för F-skatt

Värt att veta:

 • Omsättningstappet bör bero på effekterna av pandemin och den sökande får inte ha varit berättigad till arbetslöshetsersättning
 • Stödet måste sökas separat för de två olika perioderna; det ursprungliga stödet samt den nyligen inkomna förlängningen.

Vilket stöd går att söka just nu? Runda 1 (mars-juli) går att söka på Boverket från och med 10 november. Ansökningar för den andra, förlängda perioden väntas komma igång innan jul.

Maxbelopp per företag:

Mars-Juli: 120 000 kronor per företag
Augusti-Oktober: 72 000 kronor per företag
Sammanlagt: 192 000 kronor per företag

Vad säger intresseorganisationerna om stödet?

Företagarorganisationer har inte varit blygsamma med sin kritik; både gällande timingen och utformningen. Det här säger Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson vid Småföretagarnas Riksförbund, om det faktum att stödet riskerar utesluta många bolag:

“Många företag går just nu på knäna och gör allt de kan för att överleva detta kaosartade år, men alla har inte förlorat 50 procent av sin omsättning under en månad/period.”

Sjölander argumenterar att kravet utesluter många företagare, eftersom det finns bolag som har “förlorat 30 procent, andra 48 procent, vissa förlorade över 90 % under våren men har därefter ‘bara’ tappat 35-49 % per månad/period.”

MISSA INTE: Så kan du öka företagets likviditet med Capcitos Fakturafinansiering

3. Förlängt permitteringsstöd fram till juni 2021

Permittering ger arbetsgivare möjligheten att dra ner arbetstiden för att undvika uppsägningar.

Permitteringsstödet har varit det mest omfattande och sökta stödet hittills, och beräknas landa på cirka 43 miljarder kronor för 2020. Omkring en halv miljon svenska anställda har permitterats, och för att undvika att för många av dem blir varslade har regeringen gått in med en rejäl förlängning.

Permitteringsstödet kommer nu att gälla fram till slutet av juni 2021. Från och med april, införs en nedtrappning av subventionsgraden — det vill säga hur stor andel av arbetstidssänkningen som staten står för.

Så kommer det att se ut:

 • December 2020: subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.
 • Januari, februari och mars 2021: subventioneringsgraden kommer att vara 75 procent, samma nivå som under detta år.
 • April, maj och juni 2021: subventioneringsgraden på 50 procent.
 • *Obs! “*Förlängningen kombineras med en striktare hantering vid ansökan om godkännande för stöd [för att hindra missbruk].”

Vart söker man stödet: Tillväxtverket. Klicka här.

Till vilket datum gäller stödet: Till juni 2021

Hur & till vem beviljas stödet?
Regeringen: “Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, föreningar och stiftelser. Ensamföretagare i enskild firma kan inte få stödet. Däremot kan stödet beviljas andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven är uppfyllda.”

Stödet täcker 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen (räkneexempel längre ner).

Träder i kraft: Inte fullt godkänt ännu; väntas träda i kraft inom kort.

Vad är i kraft just nu? Existerande permitteringsstödet går att ansöka om löpande.

Maxbelopp per företag (aug-okt):

Lönetak per anställd: 44 000 kronor; och semesterersättning är inte del av detta.

Begränsningar:

 • Längd. Korttidspermittering kan vanligen beviljas som längst i nio månader i följd. Men Regeringen kommer att föreslå att “den tidsgränsen tillfälligt tas bort.”
 • Kollektivavtal. Arbetsgivaren -- eller 70 procent av arbetskraften i företaget -- bör omfattas av kollektivavtal, för att permittering ska beviljas.
 • Aktieutdelningar. Bolag som ansöker om korttidspermittering får i regel inte gör utdelningar. Mer information om utdelningar här.
 • Utförliga kontroller genomförs. De som får stöd behöver stämma av användningen av stödet var tredje månad. De har då också möjlighet att ansöka om mer stöd. Mer information om stödet på Regeringens hemsida.

Exempel: En anställd som tjänar 32,700 kr kostar i vanliga fall sin arbetsgivare 43 000 kronor/månad (inkl. skatter). Om denne permitteras ner till 40 procents arbetstid, kommer staten att stå för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. Det innebär att arbetsgivarens kostnader sänks med 52,5% till 20,425 kronor per månad.

I grafen nedan ser ni den gällande matematiken för korttidspermittering:

4. Förlängt anstånd med skatter - gäller ytterligare ett år

För att skapa bättre förutsättningar hos företag att stå emot intäktsförändringar, införde regeringen tidigt möjligheten för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Det innebär att man inte behöver skicka in t.ex. arbetsgivaravgifter och moms förrän under senare tidpunkt — vanligen 2-4 månader senare — vilket kan ge välbehövlig likviditetsförstärkning till många företag.

Företag kan få anstånd med tre månaders skatter i ytterligare ett år.

Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills motsvarande drygt 40 miljarder kronor, enligt Ekonomifakta (september). Nu kommer alltså även detta stöd att förlängas med ytterligare ett år fram till 2022, “för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket,” skriver Regeringen.

Tillfälligt anstånd med anledning av coronaviruset, som stödet kallas, är mer av ett indirekt stöd jämfört med de stöd som listats ovan. Stödet fick kritik kort efter att det annonserades för att att kostnadsräntan uppgick till 6 procent per år. Numera har räntan sänkts till en lägre nivå.

I korthet fungerar stödet så här:

 • Du söker om anstånd för skatt. Stödet kan sökas retroaktivt och gäller många olika skatteposter.
 • Samma dag som anståndet beviljas tillkommer en kostnadsränta på 1.25% tills att du har betalat av skatten. Även andra kostnader kan tillkomma (se nedan).
 • Summan som beviljas ska vara “rimlig” med hänsyn till omständigheterna. Man bör även hålla en bra balans på sitt skattekonto för att undvika betalningspåminnelser.
 • Längden på anståndet beror på företag, men tenderar ligga på omkring tre månader per skattepost.
 • OBS! Enskilda näringsidkare har särskilda restriktioner på anstånd och hur länge de kan skjuta fram skatter. De “måste kunna visa att de kan betala efter anståndstidens utgång”, enligt Skatteverket.

Vart söker man stödet? Skatteverkets e-tjänst. Klicka här.

Vad gäller stödet exakt? Få anstånd till exempel med inbetalningar av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms.

Mer om ansökning: Kan sökas på två sätt

Till vilket datum gäller stödet: Ansökningar kan (sannolikt) göras retroaktivt fram till hösten 2022.

Förlängt anstånd (2022) träder i kraft: Inte fullt godkänt ännu

Vilka skatter omfattas av stödet?

Arbetsgivaravgifter. Företag som redovisar arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på lön kommer kunna begära anstånd för betalning av dessa avgifter och skatter.
Moms. Alla företag kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.
Även avdragen skatt och vissa andra skatter kan inkluderas. Se mer hos Skatteverket.

Vad gäller just idag? Anstånd med skatter går redan att söka retroaktivt från och med 30 mars 2020. Det är alltså i praktiken inget nytt som tillkommit, förutom en försäkran om att stödet fortsätter längre än planerat.

Bra att veta: “För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.”

Vilken ränta tas ut på anståndet? Enligt Regeringen gäller följande:

 • Under de första sex månaderna av anståndet kommer en ränta på 1,25 procent tas ut. Den beräknas dag för dag.
 • Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad.
 • Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta.

Kommentar från näringslivet: ”Att man får ytterligare anstånd med skattebetalningar är en oerhört viktig åtgärd. Likviditetssituationen är ansträngd så här långt in i pandemin”, säger Svensk Handels Mats Hedenström till Dagens Industri.

5. Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

För att få rätt till a-kassa, måste företagare kunna lägga sitt företag vilande. Provisionen som gör det här möjligt gäller i år och förlängs även med hela 2021.

“Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras,” skriver Regeringen.

Regeringen beslutade även i juni 2020 om en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

Var det här allt…?

Det tydligt är att regeringen nu har gjort sitt för att dämpa ekonomiska chocken av en andra coronavåg. Americo Fernandez ser detta som ett exempel på regeringens “iterativa” linje.

“Coronakrisen är i grund och botten en medicinsk kris. Jämförelser med tidigare ekonomiska kriser som 90-tals krisen eller finanskrisen blir därmed svåra vilket gör att tidigare verktygslåda behöver omprövas av den ekonomiska politiken. Det är precis det vi ser när regeringen testar sig fram med nya åtgärder.”

Det är också en strategi som har hållit många bolag i krisande branscher på helspänn in i det sista — fram till att nya stöd aviserats. Med krisens och vaccinframstegens oförutsägbarhet i åtanke, så finns det möjlighet för både upptrappning och nedtrappning av stöd framöver. “Allt beror på hur hälsokrisen, och därmed ekonomin, utvecklas,” säger Americo Fernández.

Dessutom kommer ett gäng andra åtgärder (inte coronarelaterade) att eventuellt ge företagare lite mer vind i seglen under kommande år:

 • Utvidgat Växa-Stöd. Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag som anställer sin första medarbetare. Reglerna skulle ha upphört vid utgången av 2021 men blir istället permanenta. Regeringen har även föreslagit att sänkningen ska gälla för upp till två anställda under 1 juli 2021–31 december 2022.
 • Sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Regeringen föreslår en tillfällig nedsättning med 37 procent av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar 1 april 2021 till 31 mars 2023. De unga drabbas mest av arbetslöshet under krisen, och därför kan sänkningen ge ett visst lyft i ekonomin samt möjligheter att anställa fler.
 • Expertskatten utvidgas i nya budgeten 2021. Utvidgas nu till 5 år, från tidigare tre år. Gynnsamt framför allt i sektorer där akademisk utbildning prisas högt.
 • Introduktionsjobb. “Du har möjlighet att få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet kallas för Introduktionsjobb och du kan få ersättning med upp till 80 procent av lönekostnaden,” enligt verksamt.se

Har du frågor till oss gällande stödpaket, eller företagsfinansiering? Mejla då skribenten tom.turula@capcito.com eller ring oss på 010 - 157 800

Tom Turula
11 November 2020
Capcito i siffror
Så långt har vi kommit
Sedan 2015 har vi hjälpt tusentals företagare med tillgång till flexibel finansiering. Även om vi har mycket kvar att göra är vi stolta över hur långt vi kommit.
1 000 000 000 +
KRONOR UTLÅNAT TILL FÖRETAGARE
7 700
FÖRETAG UPPKOPPLADE TILL CAPCITO
734 837
FÖRFALLODAGAR SPARADE